Sunday, August 31, 2014

Workshop 2 All Tied Up

Wow, er zijn zoveel aanmeldingen voor de workshop All Tied Up door Jette Vandermeiden in november dat er een 2e workshop komt om iedereen een kans te geven daadwerkelijk mee te kunnen doen.
Heel blij dat beide workshops door kunnen gaan.
De 2e zal direct na de 1e worden gehouden.
Data voor de 2e workshop zijn 24-25-26 november, echter niet in Nieuwegein maar Randwijk met een maximum van 8.
Voor meer informatie zie mijn eerdere blog bericht
Heb je belangstelling om mee te doen, stuur mij een berichtje.

No comments:

Post a Comment